Juist nu koraalriffen wereldwijd onder druk zijn komen te staan is het belangerijk om te weten dat zonnekoraal, wat groeit op boortorens, mede een bedreiging vormen voor de onderwater natuur op Curaçao.

Dat koraalriffen onder druk staan heeft te maken met klimaatverandering, vervuilen en het oprukken van invasieve soorten, maar vooral ook overbevissing door grote drijvende zee fabrieken.

Het verplaatsen van de boortorens helpt zonnekoraal te verspreiden en deze vormen zodoende ook een bedreiging voor het inheems koraal.

Bovendien groeit het invasieve koraal relatief snel en kan het zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voorplanten, terwijl de lionfish de visstand nabij de koralen aantast.

Cruiseshepen, vliegtuigen en duiktoerisme zijn andere spoedeisende problemen die extreem bijdragen aan het vervuilen van land, lucht in de Caraibische Zee.

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilo CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit – 12% van de totale broeikasgasuitstoot door de economie.

Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van de emissies (49%), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart met 26%) en vervoer over de weg (21%).

Twee derde van de transport emissies valt buiten de reikwijdte voor de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de broeikasgasemissies van de transportsector sinds 2010 met 3% gestegen, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode met 8% daalden.

De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak door het gebruik van veel motorbrandstoffen zoals benzine, diesel, lpg, stookolie en kerosine, waardoor CO2 vrijkomt.

Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

Crickey Amigu di Natura Foundation 2019. 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of