Geachte heer de Boer,

Wij wensen gaarne even uw aandacht voor de volgende ontspoorde ontwikkelingen, die plaats blijven vinden op Vista Royal te Jan Thiel.

Voor betaalde arbeid buiten roostervrije uren is een hindervergunning nodig volgens de HINDERWET. Wij hadden u hier al eerder naar verwezen in ons schrijven aan u op 10 April, 2023.

Inleiding :

Destijds deden aanhoudende 4-daagse drilwals werkzaamheden, bij de APC kavel VR/H4, onze woning van VR/H2 op haar grondvesten trillen met de gevolgen van dien. Naar ons weten had u of uw aannemer voor deze handelingen geen toestemming pf vergunning aangevraagd voor bij de desbetreffende lokale authoriteiten.

Omdat uw aannemer om vernoemde redenen tegen onze waarschuwingen in ter kwader trouw blijft handelen voelen wij ons verplicht kordaat en passend op te treden inzake.

Hierbij zullen wij ons verplicht voelen om de daarvoor bestemde sancties, opgenomen in de welstandsbepalingen (*WSB) van APC en door uw ondertekend in de notariele overdrachtsakte, op te leggen.

Optreden :

Op zaterdag 23 Augustus, 2023 werd er met groot materieel (op en neer rijdende Cement wagens en Betonspuitkraan) de gehele dag beton gestort om (een gedeelte) van uw fundering te realiseren. Wij leggen uw hier een boete van fl.5K voor op.

Aansluitend werd er op 10-10-10 ook de gehele dag bouwoverlast verzorgt. Opmerkelijk was dat de bekistings werkzaamheden (hameren, elektrich zagen en smijten met bouw materialen) alleen aan de zijde van VR/H2 mosten plaatsvinden door de planners en uitvoerders en (illegale) manschappen, die achter geslotem schermen hun vak uitoefenen.

Later op werden op zaterdag en zondag (14 en 15 Oktober 2023) deze opzettelijke bouwoverlast onwaarschijnlijk verlengd, waarbiij onze woonkwaliteit 12 dagen achtereen  enrstig ondermijnd werd.

Gevolg :

Wij zullen vevolgens bij verdere overtredingen de dwangsom opgenomen in de WSB – kettingbeding) stelselmatig de dwangsom verhogen tot het maximalen bedrag van fl.10k.

Aan het einde van uw bouwproject, in de woonbuurt van Vista Royal te Curacao, gaan wij, met behulp van een deurwaarder, dan tot incasso van de opgelegde dwangsom over.

Verder gaan wij voor de goede orde en resterende gang van zaken een camera plaatsten  op het dak bij VR/H2 om ook toekomstige handelingen verder vast te laten leggen.

Gaaarne uw reactie inzake, zie aanhechtingen,

Met vriendelijke groet namens VR.H2,

dhr. A.P. Barendregt.

ABNA Advies NV.

cc. SB/APC

 

5 1 vote
Article Rating
Previous articleTrump sets up Military Tribunals for Deep State Traitors
Next articleMadrid sentences political rivals to 13 years in Prison
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments