Vanaf deze zomer mogen ook de Militaire Politie en de Belastingdienst infiltreren en afluisteren als het gaat om misdaadbestrijding. Dat blijkt uit een wetswijziging die zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en deze zomer van kracht wordt.

De Marechaussee en Bijzondere Opsporingsdiensten mogen voortaan, net als de politie, infiltranten inzetten en vertrouwelijke communicatie afluisteren. Voor het opsporen van fraude is er dus geen toezicht van een Officier van Justitie meer nodig.

De willekeur slaat toe, waarbij de Priverechten van de burger gewoon opzij geschoven worden door het regime in Den Haag.

Tot dusver mocht alleen de politie deze bijzondere opsporingsmiddelen inzetten, bij zaken waarbij een vermoeden is van georganiseerde misdaad, een ernstige inbreuk op de rechtsorde of aanwijzingen voor een terroristisch misdrijf.

De Stichting Privacy First is kritisch over het aangenomen wetsvoorstel. Het is schandalig dat hierover nauwelijks tot geen debat in het parlement en de media werd gevoerd’, zegt stichtingsdirecteur Vincent Böhre.

Het gaat om een ingrijpende wetswijziging die nog meer inbreuk mogelijk maakt op de privacy van burgers.

Dit maakt deel uit van een ontwikkeling die al langer gaande is en die leidt tot een steeds machtigere, alziende overheid die op eigen gezag burgers kan doorlichten zonder dat zij het doorhebben.

In een interview met de Volkskrant verweren Graafland en recherche chef Rienk de Groot zich tegen de felle kritiek die undercover operaties vaak ten deel vallen. ‘We zoeken alleen de grenzen op’, zegt Graafland.

Graafland en De Groot benadrukken dat alle operaties vooraf worden getoetst door een officier van justitie, die in sommige gevallen naar een Centrale Toetsingscommissiestapt, een reflectiekamer van rechercheurs en officieren.

Voor afluisteren is toestemming nodig van een rechter-commissaris. Undercoveracties worden vastgelegd in processen-verbaal en zouden dus transparant, maar niet openbaar zijn. Agenten kunnen zo nodig op een openbare zitting gehoord worden’, stelt Graafland.

Awareness.org / AA Magnum Analyst News Blog 2018.

4 1 vote
Article Rating
Previous articleNorth Korea willing to Scrap Nuclear Program
Next articleRussian Top Gun Pilots Killed in Plane Crash in Syria
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Baroc Bordello
Baroc Bordello
Member
15-12-20 16:48

Militaire dictatuur?